Welkom bij Tobia

Tobia toont ons de weg om samen te zijn met Jezus. Ontdek aan de hand van tekenfilms het Oude en het Nieuwe Testament.
Tobia stelt de vragen over het geloof die wij misschien wel niet (meer) durven stellen.

Onze nieuwe boekje "Fratellino Tutti" is naar de drukker vertrokken.

Onderrichtingen en Parabels