Met Tobia op weg naar Pasen

Laat tijdens de Vasten de levensboom bloeien

Een antwoord bieden aan de kinderen rond het passieverhaal, de kruisiging en de verrijzenis van Jezus is een hele uitdaging tijdens de Vasten en Pasen.

Hoe kunnen we uitleggen dat er na de dood leven is, dat het kruis – teken van marteling – een teken kan worden van hoop en een voedingsbodem is voor ons Christenen?

Dit jaar neemt Tobia jullie mee met de levensboom, net zoals het kruis een levensboom is. Voor kinderen is een boom een symbool: die vruchten geeft, waar we ons kunnen verstoppen, om ons op te warmen. Hij gaat ook naar de zon toe en toont zo de verbinding tussen hemel en aarde.

We wensen jullie een fijne Vasten samen met Tobia!

Jezus in de woestijn

De duivel wil Jezus laten zondigen

De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel proberen om Jezus te laten zondigen. Veertig dagen en nachten was Jezus in de woestijn zonder iets te eten. Hij had erge honger gekregen.

Toen kwam de duivel naar hem toe en zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen in brood moeten veranderen!’ Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van elk woord dat God spreekt.»’

Toen nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij zette hem op het dak van de tempel, en hij zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! Want in de heilige boeken staat: «God geeft zijn engelen de opdracht om je op te vangen. Je zult je voet niet stoten tegen een steen.»’ Maar Jezus zei: ‘In de heilige boeken staat ook dit: «Je mag de Heer, je God, niet uitdagen om zijn macht te bewijzen.»’

Daarna nam de duivel Jezus mee naar een heel hoge berg. Hij liet hem alle machtige koninkrijken van de wereld zien, en hij zei: ‘Ik geef jou al die koninkrijken. Maar dan moet jij voor mij knielen en mij eren.’

Maar Jezus zei: ‘Ga weg, Satan. In de heilige boeken staat: «Kniel alleen voor de Heer, je God, en vereer alleen hem.»’

Toen ging de duivel weg, en meteen kwamen er engelen om voor Jezus te zorgen

De vraag van Tobia

Wat is dat vasten?

Werkbladeren

Aswoensdag

Je moet niet bidden om op te vallen

Als je bidt, laat dat dan niet aan iedereen zien. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij staan graag te bidden in de synagoge en op straat. Want dan kan iedereen hen zien. Luister goed naar mijn woorden: Zij hebben hun beloning al gekregen.

Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden. Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt. En hij zal je belonen.

Jezus legt uit hoe je moet bidden

Als je bidt, moet je niet steeds maar door blijven praten. Dat doen de mensen die andere goden vereren. Ze denken: Hoe meer ik praat, hoe beter mijn god luistert! Dat moeten jullie dus niet doen. Want je Vader weet allang wat je nodig hebt. Dat weet hij al voordat je het gevraagd hebt.

De vraag van Tobia

Voor wie moeten we bidden?

%d bloggers liken dit: